Välkommen till Handelns Yrkesnämnd

Sedan hösten 2015 ingår Handelns Yrkesnämnd i nybildade Handelsrådet.

www.handelsradet.nu

Yrkespraktik - Ny anställningsform

Yrkespraktik - Ny anställningsform

Handelns yrkespraktik är en unik möjlighet för ungdomar att fördjupa sin utbildning och samtidigt komma in på arbetsmarknaden. Yrkespraktikanställningen kombinerar lärande och praktiskt arbete i butik och pågår under ett år. Varje yrkespraktikant är själv ansvarig för sitt lärande och utbildning som  genomförs på plats i butiken. Alla yrkespraktikanter skall ha en utbildad handledare som stöd.

Handelns yrkespraktik är ett samarbete mellan parterna inom detaljhandeln.


Svensk HandelKFOHandels

yrkespraktik startsida Till Yrkespraktik